O mnie

Nazywam się Ewa Szczech.

Jestem absolwentką 4 letniego Szkolenia Psychoterapeutycznego w nurcie Analizy Bioenergetycznej (AB)wg Alexandra Lowena pod przewodnictwem Marzeny Barszcz i Instytut Analizy Bioenergetycznej w Warszawie oraz afiliowanym przez FSBA. Aktualnie jestem w procesie certyfikacji na psychoterapeutkę.

Od 2019 posiadam certyfikat facylitatora w nurcie Analizy Bioenergetycznej co uprawnia mnie do prowadzenia grup i warsztatów przy użyciu tej metody.

Mam za sobą doświadczenie stażu klinicznego w krakowskim SU na Oddziale Psychiatrycznym w ilości wymaganej aktualnie do certyfikacji.

W 2021 ukończyłam roczne Szkolenie merytoryczne z Choreoterapii i Terapii Tańcem, pod  przewodnictwem Marzeny Śniarowskiej.

Obecnie prowadzę grupy ćwiczeniowe/ warsztaty oraz psychoterapię indywidualną w nurcie AB w Krakowie. Moją pracę zarówno grupową, jak i indywidualną poddaję stałej superwizji.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 2019 roku w SU/Klinice Psychiatrii, jako terapeuta zajęciowy oraz asystując podczas grup oraz warsztatów terapeutyczno rozwojowych prowadzonych w nurcie AB.

Od 2021 poszerzam swoje kompetencje o zgłębienie pracy z traumą, obecnie skupiając się na terapii ACT (Terapia Akceptacji i zaangażowania) między innymi uczestnicząc w kursie dla psychoterapeutów: Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie. Praktyczny i pogłębiony kurs terapii ACT.

Moja praktyka własna, szczególnie bioenergetyki, jogi Iyengara  i tańca, uczy mnie niezbędnej równowagi w życiu i pracy z ciałem, umysłem, co sprzyja i wspomaga również pracę z własnymi emocjami. Wierzę, że moje własne doświadczenie i szukanie swojej drogi pozwala mi towarzyszyć i wspierać innych w procesie odkrywania siebie. Wierzę, również że tylko w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, można w autentyczny sposób doświadczać i wyrazić siebie oraz tego co naprawdę czujemy i myślimy.

Do zobaczenia.