O mnie

Nazywam się Ewa Szczech.

Od 2017 jestem uczestniczką 4 letniego  Szkolenia Psychoterapeutycznego w nurcie Analizy Bioenergetycznej (AB) Alexandra Lowena pod przewodnictwem Marzeny Barszcz i afiliowanym przez FSBA.

Od 2019 posiadam certyfikat facylitatora w nurcie Analizy Bioenergetycznej.

W 2019 rozpoczęłam również roczne Szkolenie merytoryczne z Choreoterapii z Terapii Tańcem, pod  przewodnictwem Marzeny Śniarowskiej. Prowadzę grupy ćwiczeniowe/ warsztaty i indywidualne spotkania psychoterapeutyczne. Moja praca jest pod stałą superwizją.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 2019 roku w SU/Klinice Psychiatrii, jako terapeuta zajęciowy oraz asystując podczas grup oraz warsztatów terapeutyczno rozwojowych prowadzonych w nurcie AB.

Moja praktyka własna, szczególnie bioenergetyki, jogi Iyengara  i tańca, uczy mnie niezbędnej równowagi w życiu i pracy z ciałem, umysłem, co sprzyja i wspomaga również pracę z własnymi emocjami. Wierzę, że moje własne doświadczenie i szukanie swojej drogi pozwala mi towarzyszyć i wspierać innych w procesie odkrywania siebie. Wierzę, również że tylko w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, jaką staram się budować we wszystkich relacjach, można w autentyczny sposób doświadczać i wyrazić siebie oraz tego co naprawdę czujemy i myślimy.