Oferta

Konsultacje psychoterapeutyczne (w nurcie Analizy Bioenergetycznej) – to spotkania (zwyczajowo 3-5 spotkań) poprzedzające psychoterapię indywidualną. Dające możliwość sprawdzenia czy ta forma/rodzaj terapii, jest odpowiednia dla Państwa. Zapraszam na spotkanie w gabinecie, po wcześniej umówionej rozmowie telefonicznej. Zgłoszenia: mojazywotnosc@gmail.com/tel. 501264712

Inwestycja: 180 zł (50min) – (stawki obowiązujące od 1 marca 2022)

Psychoterapia indywidualna – psychoterapia w nurcie Analizy Bioenergetycznej . To co tygodniowa praca w określonym dniu i określonej godzinie. Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje jw.

Inwestycja: 150 zł (50min.) (stawki obowiązujące od 1 marca 2022)

Konsultacje bioenergetyczne stacjonarnie oraz on-line (w nurcie Analizy Bioenergetycznej) – to minimum 3/ maksymalnie 6 spotkań podczas których po krótkiej rozmowie i ustaleniu kierunku/ potrzeb, skupiających się na praktyce indywidualnej z możliwością dobrania indywidualnego zestawu ćwiczeń bioenergetycznych. Sesje odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie w zależności od ustalonego indywidualnie trybu. Często ta forma jest wykorzystywana, jako wsparcie trwających terapii w innym nurcie, ale pod warunkiem wcześniejszej konsultacji tego ze swoim terapeutą/terapeutką. Zapraszam na spotkanie po wcześniejszej umówionej rozmowie telefonicznej. Zgłoszenia: mojazywotnosc@gmail.com/tel. 501264712

Inwestycja: 200 zł (50min.) (stawki obowiązujące od 1 marca 2022)

Grupy ćwiczeniowe – prowadzone w formie otwartych lub zamkniętych grup, odbywających się jednorazowych spotkań lub kilkutygodniowych zajęć w nurcie AB. Aktualny harmonogram zajedź dostępny w wydarzeniach na

Facebook: MOJA Żywotność – Ewa Szczech https://www.facebook.com/metodalowena/events

Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe – prowadzone w formie grup zamkniętych jedno lub dwu dniowe zajęcia w nurcie AB. Aktualny harmonogram zajedź dostępny w wydarzeniach na Facebook: MOJA ŻywotnośćEwa Szczech https://www.facebook.com/metodalowena/events

Grupy ćwiczeniowe/warsztaty na żywo w trybie on-line – prowadzone w formie otwartych lub zamkniętych grup, odbywających się jednorazowych spotkań lub kilkutygodniowych zajęć w nurcie AB. Aktualny harmonogram zajedź dostępny w wydarzeniach na Facebook: MOJA Żywotność – Ewa Szczech https://www.facebook.com/metodalowena/events