Oferta

Konsultacje bioenergetyczne (w nurcie Analizy Bioenergetycznej) – to maksymalnie 6 spotkań skupiających się na stworzeniu wspólnie, indywidualnego zestawu ćwiczeń bioenergetycznych. Często ta forma jest wykorzystywana, jako wsparcie trwających terapii. Zapraszam na spotkanie po wcześniejszej umówionej rozmowie telefonicznej . Inwestycja: 180 zł (50min.)

Konsultacje bioenergetyczne on-line (w nurcie Analizy Bioenergetycznej) – to maksymalnie 6 spotkań skupiających się na stworzeniu wspólnie, indywidualnego zestawu ćwiczeń bioenergetycznych. Często ta forma jest wykorzystywana, jako wsparcie trwających terapii. Inwestycja: 180 zł (50min.)

Konsultacje psychoterapeutyczne (w nurcie Analizy Bioenergetycznej) – to spotkania poprzedzające terapię długoterminową (3-5). Zapraszam na spotkanie po wcześniejszej umówionej rozmowie telefonicznej. Inwestycja: 180 zł (50min)

Psychoterapia indywidualna – psychoterapia w nurcie Analizy Bioenergetycznej . Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje jw. Inwestycja: 150 zł (50min.)

Grupy ćwiczeniowe – prowadzone w formie otwartych lub zamkniętych grup, odbywających się jednorazowych spotkań lub kilkutygodniowych zajęć w nurcie AB. Aktualny harmonogram zajedź dostępny w wydarzeniach na

Facebook: MOJA Żywotność – Ewa Szczech https://www.facebook.com/metodalowena/events

Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe – prowadzone w formie grup zamkniętych jedno lub dwu dniowe zajęcia w nurcie AB. Aktualny harmonogram zajedź dostępny w wydarzeniach na Facebook: MOJA ŻywotnośćEwa Szczech https://www.facebook.com/metodalowena/events

Grupy ćwiczeniowe/warsztaty na żywo w trybie on-line – prowadzone w formie otwartych lub zamkniętych grup, odbywających się jednorazowych spotkań lub kilkutygodniowych zajęć w nurcie AB. Aktualny harmonogram zajedź dostępny w wydarzeniach na Facebook: MOJA Żywotność – Ewa Szczech https://www.facebook.com/metodalowena/events